Fè plan pou kapab voté

Depoze Vòt Ou

Al depoze a la men bilten vòt ou nan yon lokal pou w vote ki pratik pou ou.

Vote bonè (an avans)

Li t’ap enpòtan pou ou menm pèsonèlman ranpli bilten vòt ou a depi avan jou eleksyon an.

Vote nan jou eleksyon an.

Vin jwenn tout vwazinaj ou yo nan sant biwo vòt ou a epi vote nan Jou Eleksyon an.